آدرس: مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، کوچه میثاق دوم ، پلاک ۴۰ ، واحد دوم تلفن : ۴۴۲۱۸۷۲۱ - ۴۴۲۱۸۷۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۴۷۸۷۱
مهارتهای کودکان در هجده ماهگی

مهارتهای کودکان در هجده ماهگی

نویسنده : ترجمه توسط حس خوب


■ مهارتهای اجتماعی / احساسی:

- کودک دوست دارد بوسیله اشیا با اطرافیان بازی کند.
- ممکن است قشقرق به پا کند.
- ممکن است از غریبه ها بترسد.
- به افراد آشنا عواطف نشان می دهد.
- کودک بازی های نمادین ساده انجام‌ می دهد (مثل غذا دادن به عروسک)
- ممکن است در موقعیت های جدید به مراقب خود بچسبد.
- اشیا مورد علاقه اش را با اشاره به اطرافیان نشان می دهد.
- کودک در نزدیکی والدینش بصورت تنها بازی می‌کند.

■ مهارتهای زبان / ارتباط:

- تک کلمه های زیادی می گوید.
- کودک از کلمه نه استفاده می کند و سرش را هم به علامت نه تکان می دهد.
- کودک با اشاره در خواستهای خود را به دیگران نشان می دهد.

■ شناخت (یادگیری، تفکر، حل مسئله) :

- کودک کاربرد اشیا متداول را می داند مثل مسواک ، تلفن ... .
- برای دریافت توجه دیگران از اشاره استفاده می کند.
- علاقه خود را به عروسکهایش با غذا دادن به آنها نشان می دهد.
- اجزای بدنش را نشان‌ می دهد.
- به تنهایی خط خطی می کند.
- دستورات کلامی یک مرحله ای را بدون ایما و اشاره انجام می دهد ( مثال وقتی می گوییم بنشین کودک می نشیند ).

■رشد جسمی / حرکتی:

- به تنهایی راه می رود.
- ممکن است دویدن و یا از پله بالا رفتن را شروع‌ کند.
- در حین راه رفتن اسباب بازی هایش را بدنبال خود می کشد.
- در لباس در آوردن می تواند کمک کند.
- از فنجان آب می نوشد.
- با قاشق غذا می‌خورد.

برای کودک هجده ماهه خود چه کارهایی می توانید انجام دهید:

- محیطی امن و دوست داشتنی برای کودک فراهم کنید. این مهم است که محیط قابل پیش بینی باشد.
- بیشتر از تشویق کردن رفتارهای خوب استفاده کنید تا تنبیه کردن رفتارهای بد.
- عواطف کودک را توصیف کنید برای مثال بگویید وقتی این کتاب را برات می خونم خوشحال می شی.
- بازی های نمادین کودک را تشویق کنید.
- کودک را تشویق به همدلی کنید برای مثال وقتی کودک ناراحتی را می بیند او را تشویق کنید که کودک را بغل و نوازش کند.
- کتاب بخوانید و در مورد تصاویر با استفاده از کلمات ساده صحبت کنید.
- کلمات کودک را کپی کنید.
- از کلمات برای توصیف هیجان و احساسات استفاده کنید.
- عبارات ساده و واضح استفاده کنید.
- از او سوالات ساده بپرسید.
- اشیا را زیر پتو و بالش قایم کنید و تشویق کنید آنها را پیدا کند.
- با مکعبها ، توپها ، پازلها ، کتابها و اسباب بازیها بازی کنید و روابط علت و معلولی و مهارت حل مسئله را به کودک آموزش دهید.
- برای کودک تصاویر کتابها و اعضای بدن را نام ببرید.
- اسباب بازی هایی که باعث ترغیب کودک به بازی های نمادین می شود را برای وی فراهم کنید مثل عروسک و تلفن ... .
- محیطی امن برای راه رفتن و جستجوی پیرامون برای کودک فراهم کنید.
- اسباب بازی هایی امن که برای کشیدن و هل دادن تهیه نمایید.
- توپهایی برای شوت زدن ، قل دادن و یا پرتاب کردن برای کودک فراهم نمایید.
- کودک را به استفاده از قاشق و فنجان تشویق نمایید.
- با کودک حباب بازی کنید.

با مشاهده موارد زیر در کودک هجده ماهه سریع وارد عمل شوید و با متخصصین کودک مشورت نمایید:

>> اشاره نکردن
>> راه نرفتن
>> ندانستن کاربرد وسایل متداول
>> کپی نکردن از دیگران
>> یاد نگرفتن کلمات جدید
>> نگفتن حداقل شش کلمه
>> توجه نکردن و یا اهمیت ندادن به بیرون رفتن و یا برگشتن مراقب
>> از دست دادن مهارتهایی که زمانی داشته