آدرس: مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، کوچه میثاق دوم ، پلاک ۴۰ ، واحد دوم تلفن : ۴۴۲۱۸۷۲۱ - ۴۴۲۱۸۷۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۴۷۸۷۱

تیم ما

اعظم نقوی

اعظم نقوی
کارشناس ارشد گفتاردرمانی
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۹۱
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۹۴
سوپروایزر کلینیک های آموزشی دانشگاه تهران در سال۹۴ و ۹۵
همکاری با کلینیک توانبخشی حس خوب در بخش گفتاردرمانی از سال۱۳۹۷