آدرس: مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، کوچه میثاق دوم ، پلاک ۴۰ ، واحد دوم تلفن : ۴۴۲۱۸۷۲۱ - ۴۴۲۱۸۷۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۴۷۸۷۱

امکانات حس خوب

اتاق های ذهنی شناختی

در این اتاق بعد از ارزیابی مهارتهای شناختی کودک (مثل توجه، حافظه، حل مساله، کنترل مهاری، برنامه ریزی، قضاوت، استدلال و...) ، به درمان مهارتهای شناختی آنها پرداخته می شود.
ما در کلینیک حس خوب سعی کردیم با فراهم کردن طیف وسیعی از بازی های فکری ( مثل انواع پازل ها، جاگذاری ها، کارتهای حافظه، بازهای تقلیدی، بازی های توجهی) کودکان را در غالب بازی مورد سنجش و سپس توانبخشی ذهنی قرار دهیم.