آدرس: مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، کوچه میثاق دوم ، پلاک ۴۰ ، واحد دوم تلفن : ۴۴۲۱۸۷۲۱ - ۴۴۲۱۸۷۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۴۷۸۷۱

امکانات حس خوب

اتاق مهارتهای دستی

در این اتاق مهارتهای ادراکی-حرکتی ظریف با کودکان کار می شود که در کلینیک حس خوب ابزارهای لازم برای این کار فراهم گردیده است، وسایل لازم برای تقویت قدرت دست و انگشتان (مثل خمیرهای درمانی، وزنه های مختلف و کشها با مقاومتهای مختلف...) وسایل لازم برای مهارتهای دستی (مثل پرد و پگ بورد، تیله، پیچ و مهره، نخ و مهره...) وسایل لازم برای تقویت عملکرد دست و فعالیتهای روزمره زندگی ADL (مثل قیچی، زیپ، دکمه، بند کفش، ابزارهای نوشتاری...)