آدرس: مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، کوچه میثاق دوم ، پلاک ۴۰ ، واحد دوم تلفن : ۴۴۲۱۸۷۲۱ - ۴۴۲۱۸۷۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۴۷۸۷۱
مهارتهای کودکان در نه ماهگی

مهارتهای کودکان در نه ماهگی

نویسنده : ترجمه توسط حس خوب

مهارتهای کودکان در نه ماهگی:

■مهارتهای اجتماعی/ احساسی:


- ممکن است از غریبه ها بترسد.
- ممکن است به بزرگترهای آشنا بچسبد.
- اسباب بازی های مورد علاقه دارد.

■مهارتهای زبان/ارتباط:

- "نه" را متوجه می شود.
- صداهای مختلفی تولید می کند مثل "ماماماما" یا "بابابابا".
- صداها و حالات دیگران را کپی می کند.
- از انگشتان برای اشاره به اشیا استفاده می کند.

■شناخت (یادگیری، تفکر و حل مساله):

- مسیر حرکت افتادن اشیا را تماشا می کند.
- اشیایی که می بیند شما پنهان کردید را جستجو می کند.
- دالی موشه بازی می کند.
- اشیا را در دهان می گذارد.
- اشیا را به راحتی از یک دست به دست دیگر می دهد.
- اشیا ریز مثل حبوبات را با دو انگشت شست و اشاره بر می دارد.

■رشد جسمی/ حرکتی:

- می ایستد و خود را نگه می دارد.
- به وضعیت نشسته می تواند درآید.
- بدون ساپورت می نشیند.
- با کشیدن و گرفتن اشیا می ایستد.
-سینه خیز می رود.

برای کودک نه ماهه خود چه کارهایی می توانید انجام دهید:

- توجه کنید که کودک به چه طریقی به موقعیتها و افراد جدید واکنش نشان می دهد، و کارهایی که کودک را شاد می کند انجام دهید.
- هنگامی که کودک از شما دور شد، شما نزدیکش بمانید تا بداند که شما در کنارش حضور دارید.
- به روتینهای کودک ادامه دهید، روتینها در این سن مهم هستند.
- بازی های نوبتی انجام دهید.
- آنچه که فکر می کنید کودک حس می کند را بگویید. برای مثال (تو ناراحتی بیا تورو بخندونیم).
- شی ای که کودک بدنبالش هست را توصیف کنید برای مثال (توپ گرد قرمز)
- در مورد آن چیزی که کودک با اشاره به شما نشان می دهد و می خواهد، صحبت کنید.
- تقلید صداها و کلماتی که کودک می گوید.
- تقاضای رفتارهایی که شما می خواهید. برای مثال به جای اینکه بگویید"بلند نشو" بگویید" زمان نشستنه".
- آموزش علت و معلول با غلت دادن توپها و ریختن مکعبهای چیده شده.
- با کودک بازی دالی موشه و بازی بگرد و پیدا کن انجام دهید.
- برای کودک کتاب بخوانید و با وی صحبت کنید.
- اتاقهای ایمن بیشتری به منظور حرکت و اکتشاف برای او فراهم کنید‌.
- کودک را نزدیک وسایلی که می تواند بلند کند بگذارید.

با مشاهده موارد زیر در کودک نه ماهه سریع وارد عمل شوید و با متخصصین کودک مشورت نمایید :

>> تحمل نکردن وزن روی پاها با حمایت
>> ننشستن با کمک
>> قان و قون نکردن ( ماما، بابا، دادا)
>> بازی نکردن هر نوع بازی بده بگیر
>> پاسخ ندادن به نام خودش
>> شناسایی نکردن افراد آشنا
>> نگاه نکردن جایی که شما نشان می دهید
>> جابجا نکردن اشیا از یک دست به دست دیگر