آدرس: مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، خیابان میثاق ، کوچه میثاق دوم ، پلاک ۴۰ ، واحد دوم تلفن : ۴۴۲۱۸۷۲۱ - ۴۴۲۱۸۷۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۴۷۸۷۱
مهارت کودکان در شش ماهگی

مهارت کودکان در شش ماهگی

عنوان و تاریخ انتشار : مهارت کودکان در شش ماهگی | 1398/09/16 | مهارت کودکان در شش ماهگی

نویسنده : ترجمه توسط حس خوب


مهارتهای کودکان در شش ماهگی:

■مهارتهای اجتماعی/احساسی:
- صورتهای آشنا را می شناسد و شروع به شناسایی فرد غریبه می کند.
- بازی کردن با دیگران به خصوص والدین را دوست دارد.
- به عواطف افراد دیگر پاسخ می دهد و اغلب شاد به نظر می رسد.
- نگاه کردن به خودش در آینه را دوست دارد.

■مهارتهای زبان/ ارتباط:
- با تولید صدا به صداها پاسخ می دهد.
- در زمان قان و قون کردن حروف صدادار را پشت سر هم تولید می کند (مانند آ، ای، او) و نوبتی با والدین تولید صدا کردن را دوست دارد.
- به نام خود پاسخ می دهد.
- خوشی و ناخوشی خود را با تولید صدا نشان می دهد.
- کودک شروع به گفتن صداهای صامت می کند.(مانند "م" ، "ب").

■شناخت( یادگیری، تفکر، حل مساله):
- به اشیاء پیرامون خود نگاه می کند.
- اشیاء را به دهان می برد.
- کنجکاوی به اشیاء را پیرامون را نشان می دهد و برای بدست آوردن اشیاء خارج از دسترس تلاش می کند.
- جابجا کردن اشیاء بین دو دستش را شروع می کند.

■رشد جسمی حرکتی:
- در دو جهت غلت می زند (دمر به طاق باز و طاق باز به دمر).
- نشستن بدون ساپورت را شروع می کند.
- زمانی که کودک را ایستاده نگه دارید، می تواند وزنش را روی پاهایش تحمل کند و ممکن است خودش را بالا و پایین کند.
- حرکات نوسانی به جلو و عقب دارد، گاهی در سینه خیز رفتن قبل از حرکت به جلو، به عقب می رود.

برای کودک شش ماهه خود چه کارهایی می توانید انجام دهید:

• هر روز با کودک بازی کنید.
• خلق کودک خود را شناسایی کنید. اگر کودک شاد هست به کاری که می کنید ادامه دهید. اگر کودک ناراحت هست یک استراحت بدهید و او را آرام کنید.
• به کودکتان نشان دهید وقتی ناراحت است چگونه می تواند خودش را آرام کند. برای مثال او می تواند با مکیدن انگشتانش خودش را آرام کند.
• بازی دو طرفه انجام دهید زمانی که کودک لبخند می زند شما هم لبخند بزنید، زمانی که صدا تولید می کند شما هم آن صدا را کپی کنید.
• صداهای کودک را تکرار کنید و کلمات ساده همراه این صداها بگویید‌ برای مثال کودک گفت "ما" شما بگویید "مامان"...
• هر روز برای کودکتان کتاب بخوانید ، کودک را زمانی که قان و قون می کند تحسین کنید.
• زمانی که کودک به چیزی نگاه می کند به آن اشاره کنید و در مورد آن صحبت کنید.
• زمانی که کودک اسباب بازی را به زمین می اندازد آن را بردارید و دوباره به او بدهید. این بازی به وی کمک می کند رابطه علت و معلول را متوجه شود.
• کتابهایی با تصاویر رنگی برایش بخوانید.
• به وسایل جدید اشاره کنید و نام آنها را برای کودک بگویید.
• عکسهای براق در مجلات را به کودک نشان دهید و نامش را بگویید.
• کودک را با کمک بالشها بنشانید، بگذارید پیرامونش را جستجو کند و در حالی که تعادل دارد به او اسباب بازی دهید.
• کودک را طاق باز و یا دمر روی تشک بگذارید و اسباب بازی ها را دور از دسترس او قرار دهید و تشویقش کنید به سمت اسباب بازی ها برود.

با مشاهده موارد زیر در کودک شش ماهه سریع وارد عمل شوید و با متخصصین کودک مشورت نمایید :

>> تلاش نکردن برای دستیابی به اشیا در دسترس
>> نشان ندادن عواطف به اطرافیان خود
>> پاسخ ندادن به صداهای پیرامون خود
>> به سختی اشیا را به سمت دهان بردن
>> عدم‌ تولید صداهای مصوت مثل آ، اِ ، او
>> عدم توانایی در غلت زدن به دو سو
>> نخندیدن و یا جیغ و فریاد زدن
>> سفتی در عضلات دارد
>> شلی در عضلات دارد